tisdag 7 maj 2013

RESULTAT AV ENKÄT VÅREN 2013                                   E N K Ä T          2 0 1 3

                              Simrishamns      Filmstudio

     Antal medl. 179       Antal som svarat  74     Svarsfrekvens  ca 41 %


 .   1. 
Skall vi fortsätta med introduktionerna innan filmerna?   Ja 51    Nej 21    Ingen åsikt 2
  
       Om svar nej, kommentera gärna:  Tala om regissören, ej filmens innehåll. Använd hemsidan  eller
    
        faktabladen. Börja 19.20 så kan filmen starta i tid.     2. Skall vi fortsätta med faktabladen som delas ut vid visningarna?   Ja 68    Nej 5    Ingen åsikt 1

         Ev.synpunkter på utformningen: Kunde vara mer info ibland, spec. om regissören.
     3. Är tiden för visningarna, måndagar kl. 19.30, tillfredsställande?    Ja 50    Nej 22     Ingen åsikt 2

       Om svar nej, andra önskemål?  Bland dem som vill ha tidigare tid , vill majoriteten ha kl 19.00


     4. Hur tycker du  att vårt filmval, rent allmänt, har varit?                Mycket bra     Bra     Mindre bra/Dåligt
                                                                                                           31             41                2    
    
      Ev. kommentar:  Tidigare ofta för tunga/smala/bisarra filmer. Mer komedi o lättsinne. Denna

termin särskilt bra, men för mycket franskt. Förslag: udda länder, filmhelg med tema.        5. Kan du tänka dit att ställa upp och hjälpa till i samband med filmvisningarna, om så skulle

 behövas någon gång?                                                                Ja                  Nej

 Om Ja, skriv namn,mailadress och tel.nr här, tack!   13 st anmälda villiga hjälpa till !

 Sätts upp på mail-/ringlista.